Menu

Glastuinbouw

Lentiz C&C  biedt een scala aan opleidingen in de glastuinbouw sector aan op verschillende niveaus. 

De opleiding Algemene tuinbouwkennisis een opstart naar de vervolgopleidingen om een breed beeld te krijgen van de sector. In 6 middagen komen onderwerpen aan de orde zoals plantfysiologie, bemesting, gewasbescherming, techniek, afzet, substraten, opkweek en gewashandelingen. Vaak wordt deze opleiding gevolgd door mensen die zich in de sector willen oriënteren en/of daarna instromen in de opleidingen van teeltspecialist.

De opleidingen voor teeltspecialist zijn onderverdeeld in 3 niveaus en kunnen aansluitend worden gevolgd. De opleiding assistent teeltspecialist bestaat uit 4 avonden plantfysiologie en 5 avonden basisbemesting en 2 techniek middagen en wordt in het voorjaar en in het najaar aangeboden. 

Het vervolg is de opleiding gevorderd teeltspecialist, welke start met 6 avonden bedrijfsvoeren gewasbescherming (lic. 2). Er wordt dus al vanuit gegaan dat je uitvoeren gewasbescherming (lic. 1) hebt behaald of deze tijdens de opleiding behaald. Vervolgens zijn er 4 avonden plantfysiologie B en 8 avonden Plantfysiologie C/D. Bij dit laatste onderdeel wordt ingegaan op klimaatregelen en wordt het mollierdiagram behandeld. Ook zullen Priva en Hoogendoorn enkele van de avonden invullen. De cursus wordt afgesloten met 5 avonden bemesting voor gevorderden door een docent van meststoffenleverancier Yara. Deze cursus wordt 1 maal per jaar aangeboden.

De verschillende hierboven genoemde onderdelen kunnen ook separaat worden gevolgd. Dus bijvoorbeeld alleen de 4 blokken plantfysiologie A, B en C/D.

Voor diegene die zich tot expert teeltspecialist willen door ontwikkelen is er de opleiding expert teeltspecialist welke i.s.m. InHolland te Delft wordt verzorgd. De opleiding bestaat uit 4 blokken met elk 5 bijeenkomsten van 15.00 – 21.00 uur incl. maaltijd. Deze blokken zijn toegepaste biologie, klimaat en bemesting, teelt en als laatste energiemanagement. Ook deze blokken kunnen separaat worden gevolgd.

Naast teelt gerelateerde opleidingen zijn er ook opleidingen gericht op leidinggeven zoals aankomend teamleider glastuinbouw en minimaster leidinggeven glastuinbouw. 

De opleiding aankomend teamleider glastuinbouw omvat 8 bijeenkomsten, waarin leidinggeven, financiële aspecten, logistiek en innovatie worden besproken en sluit naadloos aan op de vervolgopleiding bedrijfsleider tuinbouw welke door de HAS den Bosch wordt verzorgd.

De minimaster leidinggeven glastuinbouwbestaat uit 6 bijeenkomsten van 15.30 – 20.00 uur incl. maaltijd en vindt plaats op bedrijven van de deelnemende cursisten. Vooral leiderschapsstijlen en motivatie van medewerkers en financieel inzicht worden behandeld.

Cursussen