BBL Trajecten


Werken en leren

Lentiz | cursus & consult is partner in de BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg) trajecten van Lentiz. Aan het eind van een BBL traject ontvang je een erkend MBO diploma. Je kunt voor BBL kiezen als je (betaald of onbetaald) werkt bij een erkend leerbedrijf of een instelling. Je combineert één dag school met minimaal 20 uur per week werken. In het erkenningsregister kun je per opleiding zoeken naar een erkend leerbedrijf in jouw regio

Heb je vragen over onze BBL trajecten? We helpen je graag.

T +31(0)10 590 34 47
E cursus-consult@lentiz.nl

BBL opleidingen


Teelt en agro-logistiek:

 • Assistent plant (of groene) leefomgeving (entree) - teelt
 • Assistent logistiek (entree)

Groenvoorziening:

 • Assistent plant (of groene) leefomgeving (entree) - groenvoorziening
 • Medewerker groen en cultuurtechniek (niveau 2)

Voeding en food-logistiek:

 • Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie (entree)
 • Medewerker voeding en technologie (niveau 2)
 • Medewerker agrohandel en logistiek (niveau 2)
 • Vakbekwaam medewerker voeding en technologie (niveau 3)
 • Vakbekwaam medewerker agrohandel en logistiek (niveau 3)
 • Vakexpert voeding en technologie (niveau 4)
 • Vakexpert voeding en kwaliteit (niveau 4)
 • Opleiding bierbrouwen (niveau 4)

Maatwerk

Liever een incompany training of maatwerktraject binnen jouw organisatie? We gaan graag met je in gesprek over de wensen en mogelijkheden. Samen kunnen we BBL opleidingen ontwikkelen die goed aansluiten op de behoeften van jouw bedrijf, maar daarnaast ook de transferwaarde van de werknemers vergroten. Lentiz richt zich speciaal op de kennisbehoefte en praktische vaardigheden waarbij jouw medewerkers centraal staan. Onze trainingen veranderen mee met de ontwikkelingen in de markt.

Subsidieregeling praktijkleren

Bedrijven die leerwerkplaatsen bieden, voor deelnemers die een BBL (Beroepsbegeleidende Leerweg) opleiding volgen, kunnen in aanmerking komen voor de subsidieregeling praktijkleren. Deze subsidie, van maximaal € 2.700,- per jaar per deelnemer, is een tegemoetkoming voor een werkgever in de kosten die hij maakt voor de begeleiding van de deelnemer.
Via de website van RVO (Rijksdienst voor ondernemend Nederland) kun je de gehele regeling nalezen.

Assistent plant (of groene) leefomgeving (entree) - teelt

Een goede opleiding is steeds belangrijker voor arbeidsmigranten die zich voor langere tijd willen vestigen in Nederland. Ook voor bedrijven is het belangrijk dat arbeidsmigranten beschikken over de juiste opleiding, werkervaring en de Nederlandse taal spreken.

Onderwerpen in de opleiding

 • Beroepsgericht:
  • Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie
  • Plant (Assisteert bij voorbereiding en uitvoering teelt)
  • Verzorgt het gewas
  • Onderhoudt materiaal, middelen en omgeving
  • Transporteert producten en materialen
 • Nederlandse taal, rekenen
 • Loopbaan & Burgerschap
 • Keuzedeel

Voorkennis

Geen voorkennis vereist. De entree opleiding is toelaatbaar voor mensen zonder vmbo- of mbo-diploma.

Kosten

€ 1195,- per deelnemer (per jaar). 

Duur

De opleiding duurt 1 jaar. En bestaat uit 200 uur les (ca. 40 tot 45 lesdagen) en minimaal 650 uur beroepspraktijkvorming.

Informatie

Voor vragen kun je contact opnemen met Cor Bakker, tel. 06 533 546 80 of mail naar cbakker@lentiz.nl.


Assistent logistiek (entree) – agrologistiek

Een goede opleiding is steeds belangrijker voor arbeidsmigranten die zich voor langere tijd willen vestigen in Nederland. Ook voor bedrijven is het belangrijk dat arbeidsmigranten beschikken over de juiste opleiding, werkervaring en de Nederlandse taal spreken.

Onderwerpen in de opleiding

 

 • Beroepsgericht:
  •  Werkt als assistent in een arbeidsorganisatie
  • Ontvangt goederen en/of producten
  • Maakt goederen en/of producten gereed voor opslag en slaat deze op
  • Verzamelt (retour)goederen, producten, emballage en andere te verzenden verpakkingsmaterialen
  • Maakt goederen en/of producten verzendklaar
  • Voert handelingen op goederen/of en producten uit
  • Inventariseert (een deel van) voorraad en/of de magazijninventaris
 • Nederlands, rekenen
 • Loopbaan & Burgerschap
 • Keuzedeel

Voorkennis

Geen voorkennis vereist. De entree opleiding is toelaatbaar voor mensen zonder vmbo- of mbo-diploma.

Kosten

€ 1195,- per deelnemer (per jaar).  

Duur

De opleiding duurt 1 jaar. En bestaat uit 200 uur les (ca. 40 tot 45 lesdagen) en minimaal 650 uur beroepspraktijkvorming.

Informatie

Voor vragen kun je contact opnemen met Cor Bakker, tel. 06 533 546 80 of mail naar cbakker@lentiz.nl.


Assistent plant (of groene) leefomgeving (entree) – groenvoorziening

Groenonderhoud op het gebied van onderhoud en renovatie van diverse groenprojecten zoals plantsoenen, tuinen, recreatieve voorzieningen en bedrijfsterreinen is voor de participatie bedrijven een belangrijke activiteit en wordt door enthousiaste en ervaren medewerkers uitgevoerd.
Van een assistent medewerker groen wordt verwacht dat hij/zij goed met collega’s kan communiceren en over competenties beschikt om een goede werknemer te zijn. Daarnaast is het belangrijk dat de assistent medewerker groen zichzelf ontwikkelt en de competenties heeft om een goede invulling te geven aan zijn loopbaan en zijn burgerschap.

Onderwerpen in de opleiding

 • Beroepsgericht:
  • Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
  • Voert (assisterende) werkzaamheden uit
  • Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af
  • Legt groen aan
  • Onderhoudt groen
  • Onderhoudt materiaal, middelen en omgeving
  • Transporteert producten en materialen
 • Nederlands, rekenen
 • Loopbaan & burgerschap
 •  Keuzedeel

Voorkennis

Geen voorkennis vereist. De entree opleiding is toelaatbaar voor mensen zonder vmbo- of mbo-diploma.

Kosten

€ 1195,- per deelnemer (per jaar).  

Duur

De opleiding duurt 1 jaar. En bestaat uit 200 uur les (ca. 30/35 lesdagen) en minimaal 650 uur beroepspraktijkvorming.

Informatie

Voor vragen kun je contact opnemen met Cor Bakker, tel. 06 533 546 80 of mail naar cbakker@lentiz.nl.


Medewerker groen en cultuurtechniek (niveau 2)

De opleiding is met name voor de “high-potentials” uit participatie- en hoveniersbedrijven. Hij heeft tijdens zijn werkzaamheden te maken met klanten, publiek, gasten en/of derden. Hij heeft een klantgerichte houding en geeft vorm aan goed gastheerschap.

De opleiding is gericht op het onderhouden van groen. Het gaat om tuinen van particulieren, maar ook om een park, kasteeltuin, instellingstuin, stadsgroen, bos, natuurbeheer, water en/of recreatieterreinen. Omdat het groen een maatschappelijke of sociale functie heeft is aandacht voor functionaliteit, detail en enig gevoel voor esthetiek van belang.
Daarnaast is er aandacht voor duurzaamheid. Het gaat hier bijvoorbeeld om materiaalkeuze, verwerking van afval, gebruik van (niet chemische) bestrijdingsmiddelen, gebruik van machines en het bewust omgaan met (drink)water.

Onderwerpen in de opleiding

 • Beroepsgericht:
  • Draagt zorg voor natuur, grond en water
  • Hanteert gereedschappen ten behoeve van aanleg/inrichting en beheer/onderhoud
  • Communiceert met klanten, gasten, publiek en/of derden
  • Voert voorbereidende en afrondende werkzaamheden rondom aanleg/inrichting en onderhoud/beheer uit
  • Bedient machines ten behoeve van groen- en cultuurtechnisch werk
  • Voert onderhoud aan machines en gereedschappen uit
 • Nederlands, rekenen (2f)
 • Loopbaan & burgerschap
 • Keuzedelen

Voorkennis

Voldoende kennis van de Nederlandse taal.
Minimaal vmbo of mbo 1 diploma (bij voorkeur assistent medewerker groen of vergelijkbaar diploma met groene kennisachtergrond).

Kosten

€ 1195,- per deelnemer (per jaar).  

Duur

De opleiding duurt 2 jaar. En bestaat jaarlijks uit 200 uur les (ca. 30/35 lesdagen) en minimaal 650 uur beroepspraktijkvorming.

Informatie

Voor vragen kun je contact opnemen met Cor Bakker, tel. 06 533 546 80 of mail naar cbakker@lentiz.nl.


Assistent horeca, voeding of voedingsindustrie (entree)

De opleiding duurt één jaar. De assistent horeca, voeding of voedingsindustrie assisteert bij de productie, verwerking en verpakking van voedingsmiddelen. Hij werkt hygiënisch en heeft aandacht voor de kwetsbaarheid en de bederfelijkheid van voedingsmiddelen.

De assistent horeca, voeding of voedingsindustrie werkt in verschillende sectoren, zoals de voedings-, horeca en de sector brood- en banket. Hij werkt met uiteen lopende voedingsmiddelen. In de horeca, voedingsindustrie en de sector brood en banket zijn dat versproducten.
In de horeca werkt hij in uiteen lopende bedrijven, zoals een restaurant, zalencomplex, café, fastservice-bedrijf, cateringbedrijf of kiosk met voedingsmiddelen. In de sector brood en banket werkt hij in een grootbedrijf of in het kleinbedrijf bij een ambachtelijke brood- en/of banketbakkerij of bij een patisserie.

Onderwerpen in de opleiding

 • Beroepsgericht:
  • Bereidt (assisterende) werkzaamheden voor
  • Voert (assisterende werkzaamheden uit
  • Meldt zich ter afsluiting van zijn (assisterende) werkzaamheden af
  • Maakt (werk)ruimtes bedrijfsklaar
  • Bewerkt en verwerkt voedingsproducten en/of halffabricaten daarvan
  • Maakt voedingsproducten klantgereed
  • Maakt (werk)ruimten, gereedschappen en machines schoon
 • Nederlandse taal, rekenen
 • Loopbaan & Burgerschap
 • Keuzedeel

Voorkennis

Geen voorkennis vereist.De entree opleiding is toelaatbaar voor mensen zonder vmbo- of mbo-diploma.

Kosten

€ 1195,- per deelnemer (per jaar).  

Duur

De opleiding duurt 1 jaar. En bestaat uit 200 uur les (ca. 30/35 lesdagen) en minimaal 650 uur beroepspraktijkvorming.

Informatie

Voor vragen kun je contact opnemen met Cor Bakker, tel. 06 533 546 80 of mail naar cbakker@lentiz.nl.


Medewerker voeding en technologie (niveau 2)

De opleiding is bedoeld voor zittende of nieuwe medewerkers die een goede stap voorwaarts willen maken in hun functie en in hun ontwikkeling. Met de opleiding worden de medewerkers beter toegerust op de uitoefening van hun werk, werkzaamheden en toekomstige ontwikkelingen.

De medewerker voeding en technologie voert routinematige werkzaamheden uit, op verschillende werkplekken, bij de bereiding en verpakking van voedsel. Hij werkt volgens standaardprocedures en zorgsystemen in een vastgesteld tempo. Hij beschikt over algemene basiskennis en -vaardigheden voor het bereiden en verpakken van voedsel voor menselijke en/of dierlijke consumptie.

De opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met  voedingsmiddelenbedrijven, verenigd in de Food Innovation Academy .

Onderwerpen in de opleiding

 • Beroepsgericht:
  • Draagt zorg voor de kwaliteit van het voedsel
  • Draagt zorg voor voedselveiligheid
  • Draagt zorg voor interne en externe informatie-uitwisseling
  • Bereidt product bereiding voor
  • Bereidt product
 • Nederlandse taal, rekenen (2f)
 • Loopbaan & Burgerschap
 • Keuzedelen

Voorkennis

Vmbo/diploma.
Een redelijke kennis van de Nederlandse taal en bij voorkeur bedrijfservaring.

Kosten

€ 1195,- per deelnemer (per jaar).  

Duur

De opleiding duurt 2 jaar. En bestaat jaarlijks uit 200 uur les (ca. 35 lesdagen) en minimaal 650 uur beroepspraktijkvorming.

Informatie

Voor vragen kun je contact opnemen met Cor Bakker, tel. 06 533 546 80 of mail naar cbakker@lentiz.nl.


Medewerker agrohandel en logistiek (niveau 2)

De beginnend medewerker agrohandel en logistiek werkt bij een (groot)handelsbedrijf, veiling of productiebedrijf dat zich bezig houdt met handel, transport, keuren en/of (veiling)klaar maken van primaire producten en/of voedsel.

Hij werkt o.a. in hallen, loodsen, veilingen en verkoopruimten. Hij werkt vaak in een team. In de maatschappij is steeds meer aandacht voor de ecologische voetafdruk, streekproducten en herkomst van producten. Van de beginnend medewerker agrohandel en logistiek wordt dan ook verwacht dat hij hierover informatie kan geven.

Onderwerpen in de opleiding

 • Beroepsgericht:
  • Draagt zorg voor de kwaliteit van het agrobusinessproduct
  • Draagt zorg voor machines, apparatuur en technische installaties
  • Draagt zorg voor bedrijfsgebouwen en terreinen
  • Draagt zorg voor informatie in de keten
  • Ontvangt en bewaart product
  • Maakt producten verzendklaar/verkoopklaar
 • Nederlandse taal, rekenen (2f)
 • Loopbaan & Burgerschap
 • Keuzedelen

Voorkennis

Vmbo/diploma.
Een redelijke kennis van de Nederlandse taal en bij voorkeur bedrijfservaring.

Kosten

€ 1195,- per deelnemer (per jaar).  

Duur

De opleiding duurt 2 jaar. En bestaat jaarlijks uit 200 uur les (ca. 35 lesdagen) en minimaal 650 uur beroepspraktijkvorming.

Informatie

Voor vragen kun je contact opnemen met Cor Bakker, tel. 06 533 546 80 of mail naar cbakker@lentiz.nl.


Vakbekwaam medewerker voeding en technologie (niveau 3)

De opleiding is bedoeld voor zittende of nieuwe medewerkers die een forse stap voorwaarts willen maken in hun functie en in hun ontwikkeling. Met de opleiding worden de medewerkers beter toegerust op de uitoefening van hun werk, werkzaamheden en toekomstige ontwikkelingen.

De werkzaamheden van de vakbekwaam medewerker voeding en technologie zijn gericht op het bereiden, samenstellen en/of verpakken van voedingsmiddelen voor mens en dier. Hij is inzetbaar bij verschillende producten en processen en op verschillende werkplekken.
De vakbekwaam medewerker voeding en technologie voert een grote diversiteit aan routinematige, complexe werkzaamheden uit en werkt volgens standaardwerkwijzen.
De vakbekwaam medewerker voeding en technologie heeft een aansturende, instruerende en toezichthoudende rol voor de werkzaamheden/werkplekken bij de productbereiding.

De opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met  voedingsmiddelenbedrijven, verenigd in de Food Innovation Academy .

Onderwerpen in de opleiding

 • Beroepsgericht:
  • Draagt zorg voor de kwaliteit van het voedsel
  • Draagt zorg voor voedselveiligheid
  • Draagt zorg voor interne en externe informatie-uitwisseling
  • Bereidt productbereiding voor
  • Bereidt product
  • Bewaakt planning en houdt toezicht
  • Begeleidt medewerkers op vaktechnische gebied
 • Nederlandse taal, rekenen (2f)
 • Loopbaan & Burgerschap
 • Keuzedelen

Voorkennis

Een niveau 2 diploma (of vergelijkbaar niveau).
Een redelijke kennis van de Nederlandse taal en bij voorkeur bedrijfservaring.

Kosten

€ 1195,- per deelnemer (per jaar).  

Duur

De opleiding duurt 2 of 3 jaar. En bestaat jaarlijks uit 200 uur les (ca. 35 lesdagen) en minimaal 650 uur beroepspraktijkvorming.

Informatie


Voor vragen kun je contact opnemen met Cor Bakker, tel. 06 533 546 80 of mail naar cbakker@lentiz.nl.


Vakbekwaam medewerker agrohandel en logistiek (niveau 3)

De beginnend vakbekwaam medewerker agrohandel en logistiek werkt bij een (groot)handelsbedrijf, veiling of productiebedrijf dat zich bezig houdt met handel, transport, keuren en/of (veiling)klaar maken van voedsel en/of primaire producten. Hij werkt o.a. in hallen, loodsen, veilingen en verkoopruimten. Hij werkt samen met een team van collega’s uit. De beginnend vakbekwaam medewerker agrohandel en logistiek heeft een leidende en sturende rol binnen het team. Daarom heeft hij een voorbeeldfunctie voor zijn collega's/teamleden. In de maatschappij is steeds meer aandacht voor de ecologische voetafdruk, streekproducten en herkomst van producten. Van de beginnend vakbekwaam medewerker agrohandel en logistiek wordt dan ook verwacht dat hij hierover informatie kan geven.

Onderwerpen in de opleiding

 • Beroepsgericht:
  • Draagt zorg voor de kwaliteit van het agrobusinessproduct
  • Draagt zorg voor machines, apparatuur en technische installaties
  • Draagt zorg voor bedrijfsgebouwen en terreinen
  • Draagt zorg voor informatie in de keten
  • Draagt zorg voor ontvangst en bewaren producten
  • Draagt zorg voor het verzendklaar maken van producten
  • Bewaakt planning
  • Begeleidt medewerkers op vaktechnisch gebied
 • Nederlandse taal, rekenen (2f)
 • Loopbaan & Burgerschap
 • Keuzedelen

Voorkennis

Een niveau 2 diploma (of vergelijkbaar niveau).
Een redelijke kennis van de Nederlandse taal en bij voorkeur bedrijfservaring.

Kosten

€ 1195,- per deelnemer (per jaar).  

Duur

De opleiding duurt 2 of 3 jaar. En bestaat jaarlijks uit 200 uur les (ca. 35 lesdagen) en minimaal 650 uur beroepspraktijkvorming.

Informatie

Voor vragen kun je contact opnemen met Cor Bakker, tel. 06 533 546 80 of mail naar cbakker@lentiz.nl.


Vakexpert voeding en technologie (niveau 4)

De werkzaamheden van de vakexpert voeding en technologie zijn gericht op het ontwikkelen en bereiden van voedingsmiddelen voor mens en dier. Hij werkt zelfstandig met specialistische (en complexe) apparatuur en is verantwoordelijk voor de organisatie en voortgang van werkzaamheden. Hij is voortdurend alert op het voorkomen van besmettingsbronnen en situaties die gevaar opleveren voor de voedselveiligheid.
De vakexpert voeding en technologie heeft een uitvoerende, coördinerende, aansturende en adviserende rol.  Hij is verantwoordelijk voor het eigen werk en voor de resultaten van teams/projecten/afdelingen in de organisatie. Hij werkt zelfstandig zonder (tussentijds) verantwoording af te leggen aan een leidinggevende en hij kan meerdere opdrachten naast elkaar uitvoeren.

De opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met  voedingsmiddelenbedrijven, verenigd in de Food Innovation Academy .

Onderwerpen in de opleiding

 • Beroepsgericht:
  • Draagt zorg voor de kwaliteit van het voedsel
  • Draagt zorg voor voedselveiligheid
  • Draagt zorg voor interne en externe informatie-uitwisseling
  • Bereidt product
  • Plant en verdeelt dagelijkse werkzaamheden
  • Begeleidt medewerkers op vaktechnische gebied
  • Organiseert optimalisatie product en proces
  • Neemt deel aan projecten
 • Nederlandse taal, rekenen (3f)
 • Engels
 • Loopbaan & Burgerschap
 • Keuzedelen

Voorkennis

Een niveau 3 diploma (of vergelijkbaar niveau).
Een redelijke kennis van de Nederlandse taal en bij voorkeur bedrijfservaring.

Kosten

€ 1195,- per deelnemer (per jaar).  

Duur

De opleiding duurt 2 of 3 jaar. En bestaat jaarlijks uit 200 uur les (ca. 35 lesdagen) en minimaal 650 uur beroepspraktijkvorming.

Informatie

Voor vragen kun je contact opnemen met Cor Bakker, tel. 06 533 546 80 of mail naar cbakker@lentiz.nl.


Vakexpert voeding en kwaliteit (niveau 4)

De vakexpert voeding en kwaliteit is de verbindende schakel tussen kwaliteit en voedsel. Hij heeft inzicht in en continu aandacht voor de kwaliteit en het verbeteren van het voedsel en het bijbehorende proces, zowel van het primaire proces als van zijn eigen werk.
Hij is gericht op maatschappelijke ontwikkelingen die van invloed zijn op de kwaliteit van voedsel/voeding en speelt daar op in. Hij is continue alert op veranderende (inter)nationale kwaliteitsnormen en de invloed daarvan op de eigen bedrijfsprocessen. Hij heeft voortdurend aandacht voor de traceability en spreekt medewerkers aan op hun gedrag als dat kwaliteits-/veiligheids-/milieurisico's met zich meebrengt.
De vakexpert voeding en kwaliteit heeft zijn werkplek zowel op de werkvloer als in het laboratorium. Hij neemt deel aan interne en externe projecten/onderzoeken.

De opleiding is ontwikkeld in nauwe samenwerking met  voedingsmiddelenbedrijven, verenigd in de Food Innovation Academy .

Onderwerpen in de opleiding

 • Beroepsgericht:
  • Draagt zorg voor de kwaliteit van het voedsel
  • Draagt zorg voor voedselveiligheid
  • Draagt zorg voor interne en externe informatie-uitwisseling
  • Stelt onderzoeksplan op
  • Voert onderzoeksplan uit en adviseert
  • Begeleidt bij de uitvoering van onderzoek
 • Nederlandse taal, rekenen (3f)
 • Engels
 • Loopbaan & Burgerschap
 • Keuzedelen

Voorkennis

Een niveau 3 diploma (of vergelijkbaar niveau).
Een redelijke kennis van de Nederlandse taal en bij voorkeur bedrijfservaring.

Kosten

€ 1195,- per deelnemer (per jaar).  

Duur

De opleiding duurt 2 of 3 jaar. En bestaat jaarlijks uit 200 uur les (ca. 35 lesdagen) en minimaal 650 uur beroepspraktijkvorming.

Informatie

Voor vragen kun je contact opnemen met Cor Bakker, tel. 06 533 546 80 of mail naar cbakker@lentiz.nl.


Opleiding bierbrouwen (niveau 4)

De opleiding bierbrouwen (vak expert voeding en  technologie) is bedoeld voor bierbrouwers (en medewerkers), bij erkende leerbedrijven, die het bierproces van grondstof tot eindproduct beter en met kennis van zaken wil leren beheersen.
De opleiding wordt in samenwerking met Stibon en Craft sinds september 2017 aangeboden. In de opleiding komen alle onderdelen van het bierproces aan de orde. Daar bovenop komen bovendien een aantal verrijkingsmodules die nauw aansluiten op het brede werkterrein van de bierbrouwer. Tijdens de opleiding wordt voor specifieke thema’s uit de vakken/onderwerpen gebruik gemaakt van gastsprekers en excursies.

Onderwerpen in de opleiding

 • Beroepsgericht:
  • Veiligheid
  • Hygiëne (microbiologie, reiniging & desinfectie, voedselveiligheid & haccp)
  • Basiskennis voeding
  • Brouwproces (proceskunde, logistiek)
  • Sleutelvaardigheden en onderhoud
  • Communicatie
 • Nederlandse taal, rekenen (3f)
 • Engels
 • Loopbaan & Burgerschap
 • Keuzedelen

Voorkennis

Minimaal MBO niveau 3 of vergelijkbaar werk- en denkniveau.

Kosten

€ 2000,- per deelnemer (per jaar).  

Duur

De opleiding duurt 2 jaar. En bestaat jaarlijks uit 200 uur les (ca. 35 lesdagen) en minimaal 650 uur beroepspraktijkvorming.